Systemy rachunku kosztów

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów zmiennych

Zagadnienia: cechy rachunku kosztów pełnych, koszty w rachunku kosztów pełnych. Zagadnienia: cechy rachunku kosztów zmiennych, koszty w rachunku kosztów zmiennych.
Wpływ rachunku kosztów na wynik finansowy Wielostopniowy rachunek kosztów i wyników

Sposób ustalania wyniku finansowego

Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników

Zagadnienia: ustalanie wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i zmiennych, wpływ systemu rachunku kosztów. Zagadnienia: marże, wzór wielostopniowego rachunku wyników.