Węzłowe wskaźniki oceny kondycji ekonomicznej podmiotu gospodarczego

W Polsce w uregulowaniach dotyczących wykonywania zawodu biegłego rewidenta zaleca się ustalenie piętnastu wskaźników charakteryzujących działalność i sytuację badanego podmiotu gospodarczego. Wskaźnikami tymi są: (opracowano na podstawie Biuletynu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 42, Warszawa 1999)

wezlowe1

wezlowe2

Z. Fedak natomiast wskazuje 16 wskaźników, które umożliwiają oceną sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego: (opracowano na podstawie Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta a Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, SK w Polsce, Warszawa 2003)

zyskownosci

plynnosci

szybkosci

stabilizacji

rynkukapitalowego

Powrót