Słownik pojęć

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z

Literatura:
1. Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 1, WSiP, Warszawa 2004.
2. Dębski S., Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 2, WSiP, Warszawa 1994.
3. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2005.
4. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2003.
5. Gos W., Vademecum samodzielnego księgowego, PAR, Warszawa 2008.
6. Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986.
7. Opracowanie własne.
8. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
9. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, (Dz. U. nr 121, poz. 591).