Archiwa tagu: bilans otwarcia

Ewidencja zdarzeń gospodarczych od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia

I Etap – sporządzenie bilansu otwarcia

  • zasada ciągłości bialnsowej – bilans końcowy ubiegłego okresu sprawozdawczego jest bilansem początkowym nowego okresu sprawozdawczego.

II Etap – otwarcie kont bilansowych na początek okresu sprawozdawczego

  • zasada otwarcia kont bilansowych,
  • otwarcie kont bilansowych pozycjami z bilansu początkowego polega na zapisaniu kwot poszczególnych składników bilansu,
  • skladniki aktywów bilansu po stronie Dt kont aktywów,
  • składniki pasywów bilansu po stronie Ct kont pasywów.

III Etap – księgowanie operacji gospodarczych i sumowanie obrotów na kontach

  • zgodnie z zasadą ciągłości i systematyczności,
  • zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,
  • księgowania na dwóch różnych kontach,
  • księgowania po przeciwnych stronach dwóch kont,
  • księgowania w tej samej kwocie.