Archiwa tagu: kapitał zakładowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakres przedmiotu działalności
Spółka z o.o. może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Wspólnicy (udziałowcy):

  • są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki,
  • nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Udziały mogą być o równej lub nierównej wartości nominalnej. Wspólnik może mieć jeden lub więcej udziałów (według umowy spółki).

Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy spółki wynosi co najmniej 5 000 zł, natomiast wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Umowa spółki z o.o. powinna określać:

  • firmę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • określenie, ile wspólnik może mieć udziałów,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów,
  • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.