Archiwa tagu: księgowania korekty kosztów

Przykładowe księgowania korekty kosztów w księdze przychodów i rozchodów

Nr dowodu Opis zdarzenia gospodarczego Pozostałe przychody Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu Pozostałe wydatki Uwagi
3 6 8 10 13 16
Dowód wpłaty 100 zł (nie księguje się – nie jest kup)
WB Wpływ środków na pokrycie kosztów szkolenia załogi Nie stanowi przychodów nie księgujemy
WB – wpływ dotacji z PUP Dotacja na zakup środków trwałych Przychód zwolniony z opodatkowania
FV 15 z dn. 08.01.13 Usługa koparką termin zapłaty 22.01.2013 500 Faktura została zapłacona 20.03.2013
DW 8 (luty 2013) Korekta kosztów usługi koparką -500 W lutym minął 30-dniowy termin zapłaty