Archiwa tagu: majątek spółki

Spółka jawna

Podmiotowość prawna
Spółka jawna jest spółką osobową i prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka jawna jest ułomną osobą prawną (art. 331 § 1 oraz § 2 k.c.; art. 8 § 1 oraz § 2 KSH).

Zawarcie umowy
Wymaga zwykłej formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że jej brak skutkuje nieważnością umowy.

Istotne postanowienia umowy spółki jawnej
Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

  • firmę i siedzibę spółki,
  • określenie wysokości wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika,
  • przedmiot działalności spółki,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.