Archiwa tagu: uczestnicy

Rynek finansowy – struktura i uczestnicy

Rynek – ogół warunków na jakich dochodzi do zawierania transakcji między sprzedającymi a kupującymi posiadającymi określone potrzeby i fundusze służące do ich zaspokojenia.
Rynek finansowy – rynek, gdzie dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych.

Instrumenty finansowe – umowa między dwoma stronami regulująca zależności finansowe. Możemy je podzielić na:

  • własnościowe – nabywca ma prawo do udziału w majątku emitenta,
  • wierzycielskie – posiadacz udostępnia pieniądze emitentowi na określony czas (jest to forma pożyczki).