Archiwa tagu: zapisy przychodów

Przykładowe zapisy przychodów w księdze przychodów i rozchodów

Data Nr dowodu Opis zdarzenia Wartość sprzedanych towarów i usług Pozostałe przychody Uwagi
2 3 6 7 8 16
6.01 FV 1 Sprzedaż towarów 2 500
6.01 WB 1 Odsetki za zwłokę 120
6.01 Zest1/01 Dzienne zestawienie sprzedaży towarów f-ry od nr 2-20 15 000
8.01 DW1/01 Zestawienie dzienne sprzedaży gotówkowej 3 500 Nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży
31.01 DW2/02 Zestawienie sprzedaży za m-c styczeń 12 000 Podatnik prowadzi odrębny rejestr sprzedaży
2.02 RD1 Sprzedaż raport dobowy z kasy fiskalnej z dn. 2.02 2 800