Archiwa tagu: zawarcie

Spółka cywilna

Podmiotowość prawna
Umowa spółki cywilnej jest uregulowana w ustawie Kodeks cywilny i jest to umowa nazywana. Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Wyjątkiem jest ustawa o podatku od towarów i usług, która traktuje spółkę cywilną jako podatnika VAT, która ma własny NIP. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c.

Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, a nie sama spółka. Wspólnikami mogą być:

  • osoby fizyczne – wpisane do ewidencji gospodarczej,
  • ułomne osoby prawne – np. spółki osobowe prawa handlowego wpisane do rejestru KRS, spółki kapitałowe w organizacji.
  • osoby prawne – np. spółki kapitałowe prawa handlowego.