Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121 poz. 769).

Opracowano na podstawie: tj.
Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186,
Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888,
Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434, Nr 157, poz. 1241,
Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851, Nr 232, poz. 1378,
Dz. U. z 2012 r. poz. 1514.

PRZEJDŹ DO – Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym