Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930).

Opracowano na podstawie: tj.
Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930,
Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1324,
Dz. U. z 2001 r. Nr 74, 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369, Nr 134, poz. 1509,
Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412, Nr 200, poz. 1679,
Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 202, poz. 1958,
Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619,
Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1420,
Dz. U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1588,
Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316,
Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 201, poz. 1541,
Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 28, poz. 146, Nr 75, poz. 473, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1478.
Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 764.
Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, 1540.

PRZEJDŹ DO – Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne